CEES

This page is under (re)construction

jedan centar za edukaciju ekologiju i studije javnosti i medija

Ko smo mi


Udruženje “Centar za edukaciju, ekologiju i studije javnosti i medija” (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti edukacije, ekologije, turizma, studija javnosti i medija.

Ciljevi Udruženja su: unapređenje zaštite životne sredine, edukacija građana, a posebno mladih, organizovanje aktivnosti iz oblasti edukacije i promocije, sprovođenje istraživanja i objavljivanje publikacija iz oblasti studija medija i javnosti, savetovanje, organizovanje događaja iz oblasti studija medija i javnosti i turizma

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

1) prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti ekologije, edukacije, studija javnosti i medija;
2) organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije i savetovanja iz oblasti ekologije, obrazovanja, odnosa sa javnošću i medija;
3) objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na oblasti ekologije, obrazovanja, odnosa sa javnošću i medija;
4) organizuje prosvetne radnike i druge stručnjake za rad na edukaciji dece i omladine u oblasti ekologije, obrazovanja, odnosa sa javnošću i medija;
5) sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave navedenim oblastima.

Upravni odbor


dr Milica Kljajić

Predsednik Upravnog odbora i suosnivač Centra za edukaciju, ekologiju i studije javnosti i medija. Doktorirala na Filološkom fakultetu u Beogradu na temu uticaja interneta na njuz magazine. Kao novinar on-lajn servisa poslovnih informacija u okviru Euromoney grupe objavila više od 800 ekskluzivnih intervjua iz oblasti finansija i ekonomije, uglavnom sa vodećim ljudima najvećih privatnih i državnih kompanija u regionu centralne i jugoistične Evrope. Direktor je firme Vision Communication i autor brojnih naučnih radova iz oblasti on-lajn medija. Kao PR i marketing menadžer radi u Vazduhoplovnom savezu Srbije već devet godina.

dr Veselin Kljajić

Profesor Istazivačkog novinarstva na Katedri za novinarstvo i komunikologiju Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Predavao je na brojnim fakultetima u zemlji i regionu, dugogodišnji je glavni urednik EJO (European Journalism Observatory) za Srbiju, trener i predavač u više međunarodnih škola istraživačkog novinarstva, akademski ekspert UNDP-a za projekte istraživačkog novinarstva. Tokom 30-godišnje profesionalne novinarske karijere u štampanim medijima i na radiju objavio je preko 500 tekstova, priloga, dokumentarnih reportaža i intervju portreta. Specijalni je konsultant National Geographic izdanje za Srbiju, dobitnik Oktobarske nagrade za novinarstvo.

Nikola Trklja

Već 25 godina radi u dnevnim novinama Politika gde je prošao put od novinara reportera, skupštinskog izveštača, urednika i šefa deska, urednika istraživačkih timova, generalnog sekretara, a sada radi kao urednik Politike on-line. Dugogodišnji je predavač na master studijama Fakulteta političkih nauka, kao i na brojnim međunarodnim seminarima i treninzima iz oblasti istraživačkog novinarstva.

Učlanjenje


Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja.
Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.
Za lice mlađe od 14 godina iz stava 1. ovog člana prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor, a potvrđuje Skupština i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.
Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.
Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.
Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora.
Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Ukoliko želite da postanete član CEES-a, potrebno je da popunite formular koji se nalazi OVDE i pošaljete ga mejlom.

ProjektiOtvoren konkurs za međunarodni trening istraživačkog novinarstva u oblasti finansija

Beograd, 3-4 oktobar 2015. godine


    Međunarodna mreža Terraforming (Švedska), Centar za edukaciju, ekologiju i studije javnosti i medija (Srbija) i Akademija humanističkih nauka (Crna Gora) Vas sa velikim zadovoljstvom obaveštavaju da je otvoren konrkus za učešće na međunarodnom treningu istraživačkog novinarstva u oblasti finansija, pod pokroviteljstvom Svedskog instituta.
    Trening će se održati u Beogradu u periodu od 3-4. oktobra 2015 . godine, a predavanja će održati eminentni profesori, novinari iz Srbije, Holandije i Švedske i vrsni praktičari koji imaju više decenije iskustva u ovoj oblasti. Trening je pre svega namenjen studentima novinarstva završnih godina i mladim novinarima koje zanima ova tema. Trening je besplatan, a polaznici dobijaju međunarodni serktifikat o završenom treningu.
    Po završetku treninga, predviđen je mentorski rad u grupama kako bi se polaznicima omogućilo da razviju svoje istraživačke radove. Prezentacija istraživačkog rada polaznika na planirana je za novembar 2015. godine. Najbolji radovi biće plasirani u srpskim, crnogorskim i švedskim medijima.
    Većina predavanja biće održana na srpskom jeziku, ali je zbog učešća predavača iz inostranstva neophodno da polaznici imaju napredno znanje engleskog jezika.
    Kandidati koji su izabrani biće kontaktirani do 25. septembra 2015. godine. Broj polaznika ograničen je na 20, kako bi se osigurao kvalitetan individualni i grupni rad.


Neke od tema o kojima će polaznici imati priliku da slušaju od renomiranih predavača su:

1. „U deset koraka do istraživačkog novinarstva“
Od teme do istraživačkog novinarstva
Istraživačka spirala (proces istraživanja)
Izvori – akteri ključnog intervjua
Provera dokumenata
Korišćenje anonimnih izvora

2. “Istraživačko novinarstvo i finansije”
Javne i tajne finansije
Budžetsko finansiranje vanbudžetskih institutcija i NVO sektora
Projektno finansiranje lokalnih medija u Srbii
Uticaj korporacija na finansiranje medija

3. „Stereotipi i predrasude u medijima“
Profesionalna, moralna i zakonska odgovornost kreatora sadržaja u novim medijima
Predrasude i propaganda u medijima: istorijski osvrt
Savremeni trendovi u zapadnoj Evropi: ksenofobija i rasizam u medijima
Zamke suptilne ksenofobične propagande

4. “Metode i tehnike istraživačkog novinarstva na radiju”
Teorija i praksa istraživačkog novinarstva
Moć radija
Primeri: svet i Crna Gora

5. „Ključna pitanja savremenog novinarstva – zašto i šta će biti dalje“
Istraživačko novinarstvo na lokalu
Problem: Vudvort i Bernstin na televiziji
Tim za istraživačko novinarstvo
Izveštavanje u kriznim situacijama i breaking news
Preporuke za urednike: selekcija priča, obrada i razvoj priča, kontrola kvaliteta, raspored i pitanja stila

6. “Zašto i kako istražujemo finansije”
Postavljanje teških pitanja
Proveravanje podataka i “čitanje” dokumenata
“Ubeđivanje i otvaranje” sagovornika
Zaštita (od) sagovornika
Šta sve ne smete pretpostavljati u on-lajn izveštavanju o finansijama


Predavači:

Johan Winberg Zachrisson, novinar, Stokholm (Švedska);
Novinar švedske nacionalne televizije SVT. Za svoje reportaže Johan je 5 puta nominovan za glavnu nagradu švedskog Udruženja istraživackog novinarstva (Föreningen grävande journalister) - najvišeg profesionalnog novinarskog priznanja u Švedskoj. Johan često radi sa temama vezanim za ekonomiju, rđavo upravljanje, nepravilnosti i pronevere, kako u javnim finansijama tako i u privatnim kompanijama u Švedskoj i EU.

Orhan Galjus, novinar, Amsterdam (Holandija);
Urednik holandskog romskog radija Radio Patrin i predsedavajući Roma Task Force grupe u Evropskoj radiodifuznoj uniji (European Broadcasting Union). Orhan je tokom svoje bogate međunarodne novinarske karijere stvarao u različitim formatima: od radio reportaža do dokumetarnih filmova, sarađujući sa kolegama iz čitavog sveta, fokusirajuci se često na pitanja kršenja ljudskih prava, rasne i etničke mržnje i diskriminacije.

Miško Stanišić, specijalista za nove medije, Stokholm (Švedska)
Suosnivac i kreativni direktor međunarodne mreže Terraforming, gde se bavi razvijanjem i organizacijom međunarodnih projekata saradnje u kulturi i obrazovanju, posebno u oblastima koje se tiču ljudskih prava i diskriminacije. Miško se bavi strategijama komunikacije na društvenim mrežama, kao i razvijanjem inovativnih metoda za promociju i edukaciju, posebno iz oblasti vezanih za medije i ljudska prava.

dr Veselin Kljajić, vanredni profesor, Beograd (Srbija);
Profesor Istazivačkog novinarstva na Katedri za novinarstvo i komunikologiju Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Predavao je na brojnim fakultetima u zemlji i regionu, dugogodišnji je glavni urednik EJO (European Journalism Observatory) za Srbiju, trener i predavač u više međunarodnih škola istraživačkog novinarstva, akademski ekspert UNDP-a za projekte istraživačkog novinarstva. Tokom 30-godišnje profesionalne novinarske karijere u štampanim medijima i na radiju objavio je preko 500 tekstova, priloga, dokumentarnih reportaža i intervju portreta. Specijalni je konsultant National Geographic izdanje za Srbiju, dobitnik Oktobarske nagrade za novinarstvo.

Nikola Trklja, novinar, Beograd (Srbija);
Već 25 godina radi u dnevnim novinama Politika gde je prošao put od novinara reportera, skupštinskog izveštača, urednika i šefa deska, urednika istraživačkih timova, generalnog sekretara, a sada radi kao urednik Politike on-line. Dugogodišnji je predavač na master studijama Fakulteta političkih nauka, kao i na brojnim međunarodnim seminarima i treninzima iz oblasti istraživačkog novinarstva.

Saša Barbulović, novinar, Beograd (Srbija);
Urednik u Informativnom programu Televizije Beograd Radio-televizije Srbije. Uređivao i vodio skore sve formate nacionalnog javnog medijskog servisa. Dobitnik je godišnje nagrade RTS-a. Kao odgovorni urednik regionalnog programa (Jutarnji program i Beogradska hronika) svakodnevno u temama koje se tiču primenjene ekonomije, zaštite prava pripadnika najosetljivijih delova društva i efekata rada javne uprave.

dr Milica Kljajić, novinar, Beograd (Srbija);
Predsednik Upravnog odbora i suosnivač Centra za edukaciju, ekologiju i studije javnosti i medija. Doktorirala na Filološkom fakultetu u Beogradu na temu uticaja interneta na njuz magazine. Kao novinar on-lajn servisa poslovnih informacija u okviru Euromoney grupe objavila više od 800 ekskluzivnih intervjua iz oblasti finansija i ekonomije, uglavnom sa vodećim ljudima najvećih privatnih i državnih kompanija u regionu centralne i jugoistične Evrope. Direktor je firme Vision Communication i autor brojnih naučnih radova iz oblasti on-lajn medija.

dr Andrijana Rabrenović, novinar, Bijelo Polje (Crna Gora);
Doktorirala je novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a četiri godine je predavala on-lajn novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Podgorici. Već osam godina radi na Radiju Bijelo Polje na poziciji glavnog i odgovornog urednika. Predsednik je Akademije društvenih nauka i jedna od suosnivač međunarodnog naučnog časopisa Mediji i Komunikacije. Jedan je od osnivača škole novinarstva za mlade u Bijelom Polju, kao i predavač na letnjoj školi istraživačkog novinarstva u sklopu IPA projekta Novinari bez granica. Nagrađena je kao autor najboljeg istraživačkog priloga o socijalnoj integraciji Roma za 2011. godinu.

Online prijavljivanje za seminar

Kontakt


Naša adresa
Susedgradska 8, Beograd.

Tel: 011/40-90113
Email
cees@sbb.rs
Pratite nas na socijalnim mrežama